اختلال های خلقی

اختلال های خلقی

اختلال های خلقی شامل آشفتگی در حالتهای خلق و خو و حالت های هیجانی فرد است که شدت و ضعف در آن وجود دارد و شکل بروز آن به صورت افسردگی شدید و یا خوشحالی بیش از اندازه است و گاهی پیش می آید که این دو حالت هم زمان بروز می کنند. از ویژگی های مهم افسردگی غم زیادی است که فرد تجربه می کند و دائما در حال سرزنش خودش است و در اختلال دوقطبی بر عکس افسردگی است که در آن فرد بسیار خوشحال است. سرخوشی که حالت غیر عادی دارد.

موضوعی که در اختلال های خلقی و تشخیص شدت آن در نظر گرفته می شود مدت آن است. منظور از دوره زمان و طول زمانی است که نشانه های اختلال در آن محدوده زمانی بسیار شدید است و قابل مشاهده هستند. این دوره است که مشخص می کند بیمار چه نوع اختلالی را از زیر مجموعه های اختلال های خلقی را دارد.

برای مثال در اختلال افسردگی اساسی دوره هایی از نشانه های افسردگی حاد را داریم. فرد بیمار دچار احساس دلتنگی,از دست دادن علاقه به کارهایی که قبلا برایش لذت بخش بوده,مشکل در خوردن و  خوابیدن,بیماری های جسمی را شامل می شود. همچنین در اختلال افسردگی اساسی فرد بیمار احساس بدی به خود دارد و همیشه نظر منفی و احساس گناه دارد حتی بدون دلیل منطقی,همیشه در تصمیم گیری احساس ضعف و نا توانی دارد,در تمرکز کردن مشکل دارد و …

متخصصان بالینی باید نشانه ها و دوره های افسردگی با شاخص های خفیف,متوسط,شدید مشخص کنند و بررسی کنند که این نشانه تازه به وجود آمده است یا اینکه دوباره این نشانه ها بازگشت داشته است.

اختلال های خلقی شامل:

  • اختلال های افسردگی
  • اختلال دو قطبی
  • اختلال ادواری خویی

در مطالب بعدی هر کدام از این اختلال ها را به طور مفصل توضیح می دهیم.

اطلاعات بیشتر

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply