بلوغ دختران

بلوغ دختران در بلوغ دختران از تغییرات ظاهری که او را هر روز بیشتر شبیه شما می کند گرفته تا تغییر خلق و احساسات و نگاهی که به دنیای اطرافش…

سندرم قلب شکسته

سندرم قلب شکسته در سندرم قلب شکسته وقتی دل کسی می شکنه، تو قلبش اتفاقی می افته مثل یه خونریزی کوچیک یا یه جراحت....... که حتی می تونه منجر…

ابراز احساسات

ابراز احساسات احساسات قشنگ خود را آشکار کنید زیرا یکي از راه هاي خوشحال کردن ديگران اين است که ابراز احساسات خود را نسبت به او بيان…

احساسات

احساسات احساسات، قوی ترین نیرو در وجود ما هستند. تحت قدرت احساسات، انسان می تواند قهرمانانه ترین کارها را انجام دهد (و حتی وحشیانه ترین…

عشق در مکالمات

عشق در مکالمات امروزه در بین بیشتر افراد مکالمات مجازی زیاد اتفاق می افتد که این سوال را به وجود می آورد که آیا مردم می توانند از این طریق…