گذشته در حال

مادر دوستم هم مثل مادر من آدم با محبتی نیست ولی چرا من نسبت به دوستم حالم همیشه بدترو مشکلاتم شدیدتر است؟ خیلی ها هستند که مثل من بچه طلاق…