لجبازی کودک

لجبازی کودک بخاطر لجبازی کودک به هزار و یک راه متوسل شده‌اید اما فرزندتان به هیچ صراطی مستقیم نیست . حرف خودش را می‌زند، کار خودش را…