کنترل ناامیدی

چگونه با ناامیدی در کسب‌وکار مبارزه کنیم؟  کنترل ناامیدی کنترل ناامیدی  یکی از چالش‌های زندگی هر فردی است. هر کسی که در دنیای کسب‌وکار…

چند کار همزمان

چند وظیفگی Multitasking آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده است که چند کار را به صورت همزمان انجام دهید؟ مثل صحبت کردن با تلفن و غذا درست…

همدلی

همدلی همدلی به معنی درک کردن فرد مقابل بدون قضاوت او و اینکه بتوانیم از دید او به موضوع مورد نظرنگاه کنیم. این اطمینان را باید به فرد بدهیم…