خلاقیت در کودکان

خلاقیت در کودکان برای اینکه خلاقیت در کودکان را ایجاد کنیم راه های زیادی وجود دارد. برای هر کودکی می توان از ابزارهای زیادی استفاده کرد…

اختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی از اختلال هایی که در کودکان شایع است و در بین دختران و پسران به طور مساوی شایع می باشد اختلال اضطراب جدایی است. برای…

بازی کردن

بازی کردن همه ی انسانها در دوران کودکی خود بازی کرده اند و حتی در بزرگسالی نیز بعضی بازیها مانند بازیهای رایانه ای مشاهده میشود. بازی…